Tại sao camera quan sát bị “hack” và cách phòng chống