Tại sao camera quan sát cho hình ảnh không rõ nét như khi mới lắp?